آیا سیستم‌سازی کسب و کار، اتلاف وقت است؟

وقتی شرکت‌ها شکست می‌خورند، ورشکسته می‌شوند، رشد نمی‌کنند تقریبا همیشه یک دلیل دارد. آن‌ها روی کارمندان، سیستم‌ها و فرایندهایی که نیاز دارند سرمایه‌گذاری نکرده‌اند.

سیستم‌ها برای صاحبان کسب و کار یک وضعیت نامطلوب اند و آنها به عنوان یک ابزار پیچیده، گران، غیرقابل انعطاف و خسته کننده محسوب می شوند. بسیاری از کارآفرینان و صاحبان کسب و کار به جای اجرای سیستم‌ها، تصمیم به تمرکز بر فعالیت‌هایی می گیرند که اثرات آن را سریغ تر او در زمان کوتاهی احساس کنند مانند فروش، بازاریابی و تولید / راه اندازی محصولات می‌کنند. این انتخاب بسیار جالب منجر به تحمیل هزینه‌های زیاد و اتلاف زمان‌های زیادی می‌شود.

بدون سیستم‌های کسب و کار با کیفیت، نهایتاً شما به خاطر کار سخت و بیش از حد طولانی که انجام می‌دهید، خسته و نا امید می‌شوید. گاهی اوقات ممکن است تعجب کنید که صاحب کسب و کار با داشتن یک ایده خوب نیاز دارد ساعت‌ها و زمان‌های زیادی در حال کار کردن باشد.

خبر خوب اینکه، اضافه کردن سیستم‌های کسب و کاری مناسب باعث سهولت و آزادی بیشتری خواهد شد و متعاقباً زمان آزاد بیشتری در اختیار صاحبان کسب و کار قرار می‌دهد.

تعریف از سیستم چیست؟

یک سیستم مجموعه ای از فرآیندهای فعال و بدون نیاز به مداخله و در دسترس است. در واقع سیستم مجموعه‌ای از عناصر به هم پیوسته است که برای تحقق هدفی خاص متمرکز شده است.

همانطور که کسب و کار شما رشد می‌کند، شما باید سیستم‌ها و فرایندهایی را ایجاد کنید که تا حد امکان کسب و کار ما را به سمت خودکارشدن سوق دهد. ” سیستم ها در واقع قوانین، سیاست ها و رویه هایی هستند که افراد آموزش دیده  و متبحر می‌توانند با رشد شرکت شما به کسب و کارتان منتقل کنند و پس از آن کسب وکار شما مستقل از شما و سایر افراد کار کند. من اضافه می‌کنم که سیستم هایی که از تکنولوژی استفاده می