دو برادر دوقلو بودند که به دلیل مشابهت بسیار زیاد در چهره شان، به سختی می‌شد آن دو را از هم تشخیص داد. این دو برادر سال‌ها قبل خانواده شان را از دست داده بودند. یکی از این دو برادر صاحب چند فروشگاه زنجیره‌ای و بین المللی بزرگ طراحی و فروش لباس در سراسر دنیا بود و برادر دیگر مالک یک تعمیرگاه خلوت و کم مشتری در گوشه‌ای دورافتاده از شهر.

 

در یک سفر مشترک بر اثر حادثه‌ای، هر دو برادر حافظه شان را از دست دادند. چند ماه درمان ناموفق در برگرداندن حافظه اثربخش نبود و آنها همچنان گذشته خود را به یاد نمی آوردند.

 

پس از بازگشتن آنها به محل کارشان در تشخیص هویت واقعی آنان اشتباه شد. بطوریکه برادر فقیرتر را اشتباهاً به عنوان صاحب چندین فروشگاه بزرگ به دفتر کارش بردند و دیگری را که در حقیقت همان برادر ثروتمند با صاحب چندین فروشگاه بین المللی بود، به عنوان تعمیرکار فقیر به دوستان تعمیرگاهی‌اش سپردند.

 

یک سالی گذشت و آن دو برادر کماکان حافظه خود را به دست نیاورده بودند. پزشکان میگفتند آنها تا آخر عمر نمی‌توانند گذشته خود را به یاد آوردند. برادر فقیری که حالا صاحب ثروتی عظیم شده بود، ذهنی بی‌برنامه و نامرتب داشت و در مدت کمتر از یک سال با بی‌نظمی و بی‌فکری همه دارائی هایش را از دست داد و صاحب فروشگاه کوچکی در حومه شهر شد.

 

برادر ثروتمندی که فقیر شده بود در مدت یک سال همان تعمیرگاه ضعیف حومه شهر را به بزرگ‌ترین مجموعه تعمیر و تنظیم خودرو در سراسر کشور تبدیل کرد. او در شرف این بود که یک مجموعه زنجیره‌ای از خدمات و پشتیبانی خودرو  برای چندین خودروساز بزرگ در چندین کشور تاسیس کند.

 

آن دو برادر دوقولهای همسانی بودند که ویژگی های ذاتی یکسان ولی ویژگی‌های فردی متفاوتی داشتند. این ویژگی های فردی و مهارت هایشان بود که می‌توانست یکی را از اوج بدبختی به ثروت هنگفت برساند و دیگری را از بهترین موقعیت به وضعیت یک فرد مسکین و درمانده با درآمد کم تنزل دهد.

 

خیلی‌ها گمان می‌کنند چاره و راه حل آنها تنها سرمایه اولیه آن هم به مقدار زیاد است و حمایت و پشتیبانی بی قید و شرط از سوی دیگران. متأسفانه هنوز هم کم نیستند کسانی که گمان می‌کنند پول و سرمایه به تنهایی خوشبختی می‌آورد. البته فکر، نظم و برنامه‌ریزی هم بدون پول و ثروت به هیچ جا نمی‌رسد.

&n