مراحل اصلی و گام های اولیه سیستم سازی

 

در این متن خلاصه ای از چگونگی نگارش اصول سیستم سازی توضیح داده شده است. البته در مطالب بعدی در مورد هر یک از این مراحل توضیحات تکمیلی ارائه خواهیم کرد.

 

۱-  نگارش یک صفحه درباره هدف راهبردی

هدف کلی را برای شما و تشکیلات شما مشخص می کند. شما به عنوان مدیر و رهبر یک کسب و کار، باید نگارش این بخش را خودتان و در طی چند مرحله انجام دهید. نگارش هدف راهبردی بیش از شش تا هشت ساعت وقت شما را نخواهد گرفت (گفتنی است نگارش هدف راهبردی وظیفه خود شماست که نقش مدیریت و رهبری را بر عهده دارید، نه وظیفه یک گروه یا تیم تصمیم گیری. البته که میتوانید از مشاوره خبرگانی که در این حوزه تخصص دارند نیز استفاده کنید).

 

پس از به پایان رسیدن این مرحله، می توانید آن را با کارمندان خود مطرح کنید. همچنین شما می توانید به مرور زمان تغییراتی را در آن اعمال کرده و آن را کامل تر کنید. به این صورت هدف راهبردی برای سال ها نیازی به تغییر نخواهد داشت.

 

پیشنهاد می کنیم برای زندگی شخصی خود هم چنین کاری را انجام دهید.

 

۲- به دنبال تکمیل نگارش هدف راهبردی، باید اقدام به تهیه فهرست دو یا سه صفحه ای از اصول کلی اجرایی نمایید.  

 

این بخش می تواند راهنمایی شما برای اخذ تصمیمات صحیح باشد. تکمیل این بخش حدود ده تا بیست ساعت از شما وقت میگیرد که می توان آن را در طول دو یا سه ماه تقسیم کرد. تکمیل این بخش هم از وظایف مدیران کسب و کارها است، اگر چه می توانید از نظرات دیگران هم استفاده کنید.

 

این اصول باورهای فکری و تشکیلات شما هستند. پس در نگارش آنها عجله نکنید. صبور باشید و بر روی هر یک از آنها فکر کنید. این اصول می توانند با گذشت زمان شامل تغییراتی شوند.

 

۳- نگارش روش های کار

شما با نگارش روش های کار، وقت خود را به جای خاموش شعله های آتش صرف ایجاد محیطی ضد حریق خواهید کرد. این قسمت شامل مجموعه ای از روش هایی است که چگونگی عملکرد سیستم های کسب و کارتان را نشان میدهد.

 

به این تریتب که در ابتدا خلاصه ای از روش های کار را آماده می کنید و سپس به مرور زمان آن را به کمک افراد مهم و تاثیرگذاری همچون مدیران و کارمندان توسعه خواهید داد. تهیه روش های کار بر مبنای الگوی های