چرا رویه های کسب و کارتان را باید سیستمی کنید؟

سیستم سازی رویه های  کسب و کار شامل تبدیل دانش کارکنان به اطلاعات فرایندی برای  اجرای راحت‌تر عملیات شرکت و تغییر مدیریت سریعتر است. دانش شغلی از فردی بازیابی می شود و در یک سیستم استاندارد ثبت می شود به طوری که به راحتی در دسترس سایر اعضای تیم باشد.

سیستم سازی باعث می شود پردازش دانش پروسه برای کارکنان قابل ملموس‌تر باشد، زیرا آنها به اطلاعاتی دسترسی دارند که برای انجام کار خود به آن نیاز دارند، بدین ترتیب حدس و گمان نیز از بین می‌رود. بدون سیستم‌سازی با اختلالات کاری مواجه خواهیم شد، در این شرایط کارکنان به جای تلاش برای اجرای عملیات کاری، سعی در درک نحوه انجام وظایف خود دارد.

 

۵ دلیل برای سیستم سازی رویه های  کسب و کار

  1. جلوگیری از گم شدن دانش شغلی. اغلب وقتی کارکنان یک موقعیت شغلی را ترک می کنند و نفر جایگزین‌ها آنها برای اینکه فعالیت‌های این عملیات جدید را اجرا کند اقدام به “اختراع دوباره چرخ!” می‌‌کند. شرکت‌ها با بی توجهی به نیاز به سیستم سازی رویه های کسب و کار، با ریسک از دست دادن یک منبع دانشی ارزشمند مواجه هستند.
  2. بهبود کارایی. هنگامی که یک کارمند نیاز به پیدا کردن پاسخ به یک سؤال مربوط به شغل را دارد، می‌تواند به سرعت از طریق سیستم به اطلاعات موردنیازش دسترسی پیدا می‌کند. این به ویژه در مواردی که کارکنان با وظایف مبهم و غیر واقعی مواجه هستند که ممکن است به یاد نیاورند و یا ندانند چگونه باید آن را اداره و کنترل  کنند.
  3. افزایش یک‌دستی و سازگاری. ثبت اط