این یک سئوال مهم و اساسی است. آیا کسب و کار یک سیستم است؟

با توجه به شفافیت بیش از حد این سئوال، سئوال دوم را مطرح میکنیم: چرا کسب و کار یک سیستم است؟

 

برای پاسخ به این سئوال ابتدا به زبان بسیار ساده مشخصات سیستم را مرور میکنیم و در نهایت بررسی میکنیم که چطور کسب و کار واجد مشخصات و ویژگی های یک سیستم است.

 

در ادامه برخی از مهم ترین مشخصات سیستم را که تقریباً تمام صاحب نظران بر روی آن اتفاق نظر دارند میتوانید مشاهده کنید.

  • برای سیستم‌ها باید هدف تعریف کرد.
  • سیستم از اجزاء متعدد تشکیل می‌شود.
  • اجزاء سیستم با هم در تعامل هستند.
  • برای سیستم‌ها می‌توان رفتار تعریف کرد. با حذف هر یک از اجزاء سیستم، رفتار کلی سیستم تغییر می‌کند.
  • معمولاً برای سیستم مرز تعریف می‌شود.

 

به نظر شما آیا مشخصات فوق نیاز به توضیح دارند یا کاملاً شفاف هستند؟ با توجه به اینکه مولفه های فوق کاملاً شفاف هستند، میخواهیم هر یک از آنها را در مورد کسب و کار مورد بررسی و انطباق قرا دهیم.

 

کسب و کار مانند یک یک سیستم دارای هدف است. بدیهی است هر نوع کسب و کاری حتی بنگاه های غیرانتفاعی نیز برای خود دارای هدف هستند ولی در کل هدف هر کسب و کاری به مثابه یک سیستم کسب سود است.

 

کسب و کار مانند یک یک سیستم از اجزاء مختلفی تشکیل شده است. درواقع همانطور که هر سیستم دارای تعدادی زیرسیستم است، کسب و کار نیز دارای تعدادی زیرسیستم خواهد بود.

 

برخی از مهم ترین زیرسیستم های سیستم کسب و کار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • زیرسیستم تامین مواد اولیه
  • زیرسیستم تولید
  • زیرسیستم فروش
  • زیرسیستم توزیع
  • و…

 

اجزاء سیستم کسب و کار (زیرسیستم ها) با یکدیگر دارای تعامل هستند. به نوعی میتوان گفت ورودی یک زیرسیستم خروجی یک زیرسیستم دیگر را تامین خواهد کرد. مثلاً ورودی زیرسیستم تولید بر اساس خروجی زیرسیستم تامین شکل میگیرد.

 

برای سیستم‌ها می‌توان رفتار تعریف کرد. با حذف هر یک از اجزاء سیستم، رفتار کلی سیستم تغییر می‌کند. وقتی اجزاء سیستم با هم تعامل دارند و بر روی یکدیگر تأثیر می‌گذارند، به تدریج چیزی به نام رفتار سیستم به وجود می‌آید و پدیدار می‌شود. این رفتار، چیزی فراتر از ویژگی‌ها یا تغییرات یک بخش خاص است و از ترکیبِ تعامل همه‌ی اجزا تشکیل می‌شود. در واقع رفتار و عملکرد یک کسب و کار به عنوان یک سیستم ماحصل عملکرد و رفتار تک تک اجزاء آن و تاثیرگذاری متقابل آنها بر روی یکدیگر است.

 

معمولاً برای سیستم مرز تعریف می‌شود. تقریباً هر سیستمی مرز دارد؛ مگر اینکه بخواهید