لطفاً توجه نمایید. در این نوشته از عبارت چرخه سیستم ­سازی استفاده شده است نه عبارت ­هایی مثل مراحل سیستم سازی یا گام های سیستم سازی. به این معنی که سیستم سازی یک پروسه مستمر است و تلاشی است که دائم باید در کسب و کار ادامه یافته و تکرار شود.

در ادامه هر یک از فازهای مربوط به چرخه سیستم­ سازی معرفی و توضیحات مختصری در مورد هر یک ارائه خواهد شد.


فاز اول: تعریف ارزش­ های کسب و کار

منظور از ارزش ­های کسب و کار در واقع نحوه و چگونگی تعریف یک کسب و کار از اصول خود و ستون­ های اصلی هویتش است. این تعاریف بر نحوه رفتار سازمان­ها تاثیر می‎گذارد. هر کسب و کار دارای مجموعه‎ای منحصر به فرد از ارزش­ های اصلی است و این ارزش­ ها از چشم­ انداز آتی و فرایندهای تصمیم­ گیری درون سازمان حمایت می‎کنند. آنها الهام بخش بهترین تلاش‌های کارکنان بوده و از طرفی اقدامات آنها را نیز محدود می‎کنند.

ارزش­ های کسب و کار واقعاً مهم هستند. آنها نیرویی ضروری و دستورالعمل­ هایی برای رشد کسب و کار شما هستند.


فاز دوم: تعیین اهداف کسب و کار (اهداف استراتژیک)

اهداف سازمانی، اهداف استراتژیکی هستند که مدیریت شرکت برای مشخص کردن پیامدهای مورد انتظار و هدایت کارکنان تنظیم می‎کند. مزایای زیادی برای ایجاد اهداف استراتژیک وجود دارد. از جمله اینکه اهداف استراتژیک، وظایف کارکنان را هدایت می‎کنند، فعالیت­ ها و وجود کسب و کار را توجیه می‎کنند، استانداردهای عملکرد را تعریف نموده و محدودیت ­هایی را برای پیگیری اهداف غیر ضروری و ایجاد انگیزه های رفتاری فراهم می‎نمایند.


فاز سوم: کشف سیستم‌های وضع موجود

هر کسب و کاری از تعدادی سیستم تشکیل شده است و هر سیستم از تعدادی زیرسیستم یا فرایند. در ابتدای راه و پس از تعیین ارزش­ها و اهداف، لازم است وضعیت موجود سیستم­ ها و فرایندها را مشخص کنید. در واقع شناسایی وضع موجود و دانستن اینکه در حال حاضر کجا قرار داریم و کسب و کار ما از چه سیستم­ هایی تشکیل شده است یک گام کلیدی است.

لطفا توجه کنید که از عبارت کشف استفاده شده است نه اختراع. به این معنی که سیستم­ ها در کسب و کار شما وجود دارند حتی اگر در مورد آنها کار خاصی انجام نداده باشید. در واقع سیستم ­ها و فرایندها زیرپوست کسب و کار شما جریان دارند.

یک نکته مهم دیگر که باید به آن توجه کنید این ا