چکاپ کسب و کار

 

در کلینیک سیستم سازی میزان بلوغ کسب و کار شما از منظر سیستمی بودن مورد ارزیابی قرار گرفته، اشکالات شما شناسایی و راه حل های مقتضی برای نیل به سیستم سازی ارائه خواهد شد.

 

چکاپ کسب و کار که یکی از موفق ترین خدمات آکادمی سیستم سازی است، اولین گام در اجرای پروژه های سیستم سازی است. در این گام میزان بلوغ کسب و کار از منظر سیستمی بر اساس الگوهای موفق جهانی مشابه در همان کسب و کار مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 

برای این منظور چک‌لیست‌های ارزیابی به صورت Audit توسط مشاورین آکادمی سیستم سازی و همچنین در قالب Self-Assessment توسط مدیران و کارشناسان کسب و کار، تکمیل می‌شود. گزارش کلینیک در ابعاد اصلی سازمانی از قبیل استراتژی، فرآیند، زیرساخت و منابع انسانی ارائه می‌گردد. گزارش تحلیلی حاصل از اجرای کلینیک سیستم سازی، نقاط قوت و ضعف کسب و کار و فرصت‌های بهبود را در حوزه به دقت مشخص می‌کند و نقشه ‌راه سیستم سازی بر اساس این گزارش تحلیلی، ترسیم می‌گردد.

 

اجرای کلینیک این مزیت را دارد که مدیران کسب و کارها به درستی صورت‌ مساله‌های کسب و کار را در حوزه‌های مختلف سیستم سازی شناسایی ‌می‌کنند و با همراهی مشاورین با تجربه آکادمی سیستم سازی، اقدامات را لازم برای بهبود سیستم های در اولویت قرار ‌می‌دهند.

 

برای دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید.

سیستم سازی