یک جلسه مشاوره رایگان سیستم سازی

سیستم سازی یعنی کسب و کار ما وابسته به سیستم ها باشد تا اینکه به افراد. وابسته به فرد بودن نه تنها مزیت به شمار نمیرود بلکه یک ریسک فوق العاده بزرگ در کسب و کار است. منظور از افراد صاحبان کسب و کارها و مدیران ارشد آنها نیز هستند. برای رسیدن به هدف فوق باید بدانیم چه سیستم هایی داریم و بتوانیم آنها را شناسایی کنیم. آنها را بهبود داده و با زیرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری، سازمانی و… تثبیت کنیم.

 

بسیاری از کسب و کارها برای سیستم سازی نمیدانند در وضعی هستند؟ چه کارهایی باید انجام دهند؟ به کجا باید بروند؟ و جالب اینکه بسیاری اصلاً سیستم سازی چیست و چه گام هایی دارد؟ و بسیاری ابهامات دیگر

 

برای آشنایی بیشتر کسب و کارهای ایرانی با سیستم سازی، اسکن وضعیت موجود در حوزه سیستم سازی، وضعیت مطلوب کسب و کار شما در این زمینه، نحوه حرکت و مسیرنمای رسیدن به وضعیت مطلوب در زمینه سیستم سازی و پاسخ به سئوالات شما، یک جلسه فشرده مشاوره به مدت ۳ ساعت توسط کارشناسان و متخصصین آکادمی سیستم سازی بصورت رایگان بهبرای شما برگزار خواهد شد.

به عقیده ما، کسب و کارهای ایرانی و صاحبان تا یک سقف معین نه چندان بلند پبشرفت میکنند. خیلی کم پیش می آید که کسب و کارهای نوپا بتوانند به رشد خود ادامه داده و به کمپانی های بزرگی تبدیل شوند.

 

به این دلیل که وقتی کسب و کار کمی رشد کرد و تعداد مشتریانش زیادتر شد، دیگر صاحب کسب و کار از پس اداره کسب و کار خود بر نمی آید.

چیزی که کسب و کارها را از این وضعیت خلاص کرده و باعث پیشرفت نمائی آن خواهد شد، سیستم سازی و استاندارد کردن فعالیت های کب و کار است. بکارگیری سیستم بجای افراد نه تنها باعث استانداردسازی میشود، بلکه خطا