دقیقاً منظور از سیستم چیست؟

یک سیستم مجموعه ای از فرآیندهای فعال و بدون نیاز به مداخله و در دسترس است. در واقع سیستم مجموعه‌ای از عناصر به هم پیوسته است که برای تحقق هدفی خاص متمرکز شده است.

همانطور که کسب و کار شما رشد می‌کند، شما باید سیستم‌ها و فرایندهایی را ایجاد کنید که تا حد امکان کسب وکار را به سمت خودکارشدن سوق دهد. ” سیستم ها در واقع قوانین، سیاست ها و رویه هایی هستند که افراد آموزش دیده  و متبحر می‌توانند با رشد شرکت شما به کسب و کارتان منتقل کنند و پس از آن کسب و کار شما مستقل از شما و سایر افراد کار کند.

می‌توان گفت:

سیستم ها قوانین، سیاست ها و رویه‌هایی هستند که افراد آموزش دیده می‌توانند مستقل از شما، شرکت شما را رشد داده و آن را به صورت مکرر تکرار کنند.

یک سیستم مجموعه ای از فرآیندهای است که می تواند بدون شما اجرا شود. Ryan Allis


جدیدترین مقالات سیستم سازی کسب و کار