پادکست: ارزش های سازمانی

ارزش‌های سازمانی همچون قطب نما از انحراف کسب و کار شما جلوگیری می‌کند

مدت پاکست:13دقیقه و 45ثانیه
فرمت فایل:MP3
دیدگاه0

رایگان