پادکست: 5 اشتباه در سیستم سازی

پیش از رشد و توسعه کسب و کار به سیستم سازی اهمیت دهید

مدت پاکست:8دقیقه و 50ثانیه
فرمت فایل:MP3
دیدگاه0

رایگان