وبینار الگوریتم سیستم سازی

با سیستم سازی کسب و کار، رشد کوانتومی را تجربه کنید

تاریخ و ساعت برگزاری:22 آبان 1399
ساعت برگزاری15 الی 17
زمان فعال بودن تخفیفپایان مهرماه
دیدگاه0

تومان 100000 تومان 75000