وبینار برنامه ریزی استراتژیک در یک ساعت

داشتن برنامه و هدف اولین گام در سیستم سازی است.

تاریخ و ساعت برگزاری:30 بهمن 1399
ساعت برگزاری15 الی 17
زمان فعال بودن تخفیفپایان مهرماه
دیدگاه0

تومان 100000 تومان 75000


در صورت خرید این محصول، مبلغ تومان 7500 در کیف پول شما ذخیره خواهد شد!