پادکست: قالب کار روزانه سیستم سازی

مدت پادکست20 دقیقه و 36 ثانیه
فرمت فایلMP3