کتاب سیستم سازی کسب و کار

با سیستم سازی کسب و کار، رشد کوانتومی را تجربه کنید

تعداد صفحات159
نوع کتابنسخه الکترونیکی
نویسندگانسیداحمد دلیری - محمدرمضانی
هدیه:4وبینار به ارزش 400هزار تومان

تومان 63000