چهار گام مهم مدیریت کسب و کار در سال 1400

تاریخ برگزاری:2 اردیبهشت 1400
ساعت برگزاری:17 الی 18.30
هزینه:150 هزار تومان
دیدگاه0

تومان 150000


در صورت خرید این محصول، مبلغ تومان 15000 در کیف پول شما ذخیره خواهد شد!