چهار گام مهم مدیریت کسب و کار در سال 1400

تاریخ برگزاری:2 اردیبهشت 1400
ساعت برگزاری:16 الی 18
هزینه:70 هزار تومان
دیدگاه0

تومان 70000


در صورت خرید این محصول، مبلغ تومان 7000 در کیف پول شما ذخیره خواهد شد!