سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

1/5 - (1 امتیاز)

ارزیابی و تحلیل ریسک فرایندی برای شناسایی خطرات احتمالی و تجزیه و تحلیل اتفاقاتی است که در صورت وقوع خطر ممکن است رخ دهد. تجزیه و تحلیل تأثیرات کسب و کار (BIA) فرایندی برای تعیین تأثیرات احتمالی ناشی از وقفه در فرآیندهای حساس به زمان یا حیاتی کسب و کار است.

‎تجزیه و تحلیل ریسک راهنمایی می کند که بیشترین آسیب پذیری در کجا نهفته است. از آنجا که تجزیه و تحلیل ریسک اساساً مبتنی بر ادراک است ، برای پروژه حرفه ای مهم است که ذینفعان را جلوتر  برای شناسایی خطرات درگیر کرد. ‎برای درک متفاوت ادراکات ، توصیف رویدادهای خطر به روشنی ، تفکیک علل (در حال حاضر واقعیات) ، از رویدادهای خطرناک (موقعیتهایی که ممکن است رخ دهد) ، از اثراتی (که بر یک یا چند اقدام پروژه تأثیر می گذارد) مهم است. این امر تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک های بعدی را ممکن می سازد. تجزیه و تحلیل  موثر ریسک و برنامه ریزی تصادفی ، از زمان برنامه ریزی شده و(یا تصادفی )استفاده میکند.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ریسک به متخصص پروژه کمک می کند تا:

 • ‎احتمال دستیابی به تاریخ های خروجی ، هزینه ها یا
 • ‎اطلاع رسانی و تأثیرگذاری بر تصمیم گیری در مورد شانس دستیابی به پرونده کسب و کار و
 • ‎توافق سطح احتمالی برای ارائه سطح مورد نیاز از اعتماد به نفس

‎ارزیابی و تحلیل ریسک اصطلاحی است که برای توصیف فرایند یا روش کلی که شما مورد استفاده قرار می دهید:

 • ‎شناسایی خطرات و عوامل خطرساز که احتمال ایجاد آسیب را دارند (شناسایی خطر).
 • ‎تجزیه و تحلیل و ارزیابی و تحلیل ریسک مرتبط با آن خطر (تجزیه و تحلیل ریسک و ارزیابی و تحلیل ریسک).
 • ‎تعیین راه های مناسب برای از بین بردن خطر ، یا کنترل خطر زمانی که خطر حذف نمی شود (کنترل ریسک).

‎ارزیابی و تحلیل ریسک ، نگاهی دقیق به محل کار شما برای شناسایی موارد ، موقعیت ها ، فرایندها و غیره است که به ویژه ممکن است به افراد آسیب برساند. پس از شناسایی ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی و تحلیل می کنید که چقدر احتمال و شدید است. هنگامی که این تصمیم گرفته شد ، می توانید در مرحله بعد تصمیم بگیرید که چه اقداماتی باید برای از بین بردن یا کنترل صدمات احتمالی در نظر گرفته شود.

استاندارد CSA Z1002 ” بهداشت و ایمنی شغلی – شناسایی و حذف خطرات و ارزیابی و تحلیل و کنترل خطر” از اصطلاحات زیر استفاده می کند:

ارزیابی و تحلیل ریسک : فرایند کلی شناسایی خطر ، تجزیه و تحلیل ریسک و ارزیابی و تحلیل ریسک.

شناسایی خطرات : فرایند یافتن ، فهرست بندی و مشخص کردن خطرات.

تجزیه و تحلیل ریسک : فرایندی برای درک ماهیت خطرات و تعیین سطح ریسک.

کنترل ریسک : اقدامات پیاده سازی تصمیمات ارزیابی و تحلیل ریسک.

توجه: کنترل ریسک می تواند شامل نظارت، ارزیابی و تحلیل مجدد و انطباق با تصمیمات باشد.

چرا ارزیابی و تحلیل ریسک مهم است؟

‎ارزیابی و تحلیل ریسک بسیار مهم است زیرا بخشی جدایی ناپذیر از برنامه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی است و کمک می کنند تا:

 • ایجاد آگاهی از خطرات و حوادث.
 • ‎مشخص کردن کسانی که ممکن است در معرض خطر باشند (به عنوان مثال ، کارکنان ، نظافتچیان ، بازدیدکنندگان ، پیمانکاران ، عموم مردم و غیره).
 • ‎تعیین اینکه آیا برنامه کنترل برای یک خطر خاص مورد نیاز است یا خیر.
 • ‎کمک به تعیین این که آیا اقدامات کنترلی موجود کافی است یا باید اقدامات بیشتری انجام شود.
 • ‎جلوگیری از صدمات یا بیماری ها ، به ویژه هنگامی که در مرحله طراحی یا برنامه ریزی قرار دارید.
 • ‎اولویت بندی خطرات و اقدامات کنترل.
 • ‎در صورت لزوم شرایط قانونی رابررسی وآماده کنید.

هدف از ارزیابی و تحلیل ریسک چیست؟

‎هدف از فرآیند ارزیابی و تحلیل ریسک تخمین خطرات ، سپس حذف آن خطر یا به حداقل رساندن سطح ریسک آن با افزودن اقدامات کنترلی ، در صورت لزوم است. با این کار شما یک محیط کار ایمن تر و سالم تر ایجاد کرده اید.

‎هدف این است که سعی کنید به سوالات زیر پاسخ دهید:

 1. ‎چه اتفاقی می تواند بیفتد و تحت چه شرایطی؟
 2. ‎عواقب احتمالی آن چیست؟
 3. ‎چقدر احتمال دارد عواقب احتمالی رخ دهد؟
 4. ‎آیا خطر به طور موثر کنترل می شود یا اقدامات بیشتری لازم است؟

چه زمانی باید ارزیابی و تحلیل ریسک انجام شود؟

‎ممکن است دلایل زیادی برای ارزیابی و تحلیل ریسک وجود داشته باشد ، از جمله:

 • ‎قبل از معرفی فرایندها یا فعالیتهای جدید.
 • ‎قبل از اعمال تغییرات در فرآیندها یا فعالیتهای موجود ، از جمله زمانی که محصولات ، ماشین آلات ، ابزار ، تجهیزات تغییر می کند یا اطلاعات جدیدی در مورد آسیب در دسترس قرار می گیرد.
 • ‎هنگامی که خطرات شناسایی می شوند.

چگونه برای ارزیابی و تحلیل ریسک برنامه ریزی می کنید؟

‎به طور کلی ، تعیین کنید:

 • ‎دامنه ارزیابی و تحلیل ریسک شما چقدر خواهد بود (به عنوان مثال ، در مورد آنچه که ارزیابی و تحلیل می کنید مانند طول عمر محصول ، منطقه فیزیکی که فعالیت کاری در آن انجام می شود یا انواع خطرات دقیق باشید).
 • ‎منابع مورد نیاز (به عنوان مثال ، آموزش گروهی از افراد برای انجام ارزیابی و تحلیل ، انواع منابع اطلاعاتی و غیره).
 • ‎چه نوع معیارهای تجزیه و تحلیل ریسک مورد استفاده قرار می گیرد (به عنوان مثال ، مقیاس یا پارامترها برای ارائه مناسب ترین ارزیابی و تحلیل چقدر باید دقیق باشد).
 • ‎ذینفعان درگیر چه کسانی هستند (به عنوان مثال ، مدیر ، سرپرستان ، کارگران ، نمایندگان کارگران ، تأمین کنندگان و غیره).
 • ‎قوانین ، مقررات ، کدها یا استانداردهای مرتبط ممکن است در حوزه قضایی شما و همچنین سیاست ها و رویه های سازمانی اعمال شود.

ارزیابی و تحلیل ریسک چگونه انجام می شود؟

‎ارزیابی و تحلیل ها باید توسط شخص یا تیمی از افراد دارای صلاحیت انجام شود که از موقعیت مورد مطالعه آگاهی کافی دارند. سرپرستان و کارگرانی که با فرایند مورد بررسی کار می کنند ، یا در تیم یا به عنوان منابع اطلاعات ، این افراد را با این عملیات بیشتر آشنا می کنند.

‎به طور کلی ، برای انجام ارزیابی و تحلیل ، باید:

 • ‎شناسایی خطرات.
 • ‎احتمال آسیب ، مانند صدمه یا بیماری ، و شدت آن را تعیین کنید.
 • ‎شرایط عادی عملیاتی و همچنین رویدادهای غیر استاندارد مانند تعمیر و نگهداری ، خاموشی ، قطع برق ، شرایط اضطراری ، آب و هوای شدید و غیره را در نظر بگیرید.
 • ‎همه اطلاعات بهداشتی و ایمنی موجود در مورد خطر مانند برگه اطلاعات ایمنی (SDS) ، ادبیات تولیدکنندگان ، اطلاعات سازمان های معتبر ، نتایج آزمایش ، گزارشهای بازرسی محل کار ، پرونده حوادث محل کار (حوادث) ، از جمله اطلاعات در مورد نوع و فراوانی وقوع ، بیماریها ، جراحات ، حوادث نادرست و غیره را مرور کنید.
 • ‎حداقل الزامات قانونی برای حوزه قضایی خود را درک کنید.
 • ‎شناسایی اقدامات لازم برای از بین بردن خطر ، یا کنترل ریسک با استفاده از سلسله مراتب روش های کنترل ریسک.
 • ‎برای تأیید اینکه آیا خطر از بین رفته است یا خطر به طور مناسب کنترل شده است ، ارزیابی و تحلیل کنید.
 • ‎نظارت کنید تا مطمئن شوید کنترل همچنان موثر است.
 • ‎هرگونه اسناد یا سوابق لازم را نگه دارید. اسناد و مدارک ممکن است شامل جزئیات فرایند مورد استفاده برای ارزیابی و تحلیل ریسک ، بیان هرگونه ارزیابی و تحلیل یا جزئیات نحوه نتیجه گیری باشد.

روشهای کنترل خطر چیست؟

‎پس از تعیین اولویت ها ، سازمان می تواند در مورد راه های کنترل هر خطری خاص تصمیم گیری کند. روشهای کنترل خطر اغلب به دسته های زیر گروه بندی می شوند:

 • ‎حذف (از جمله جایگزینی).
 • ‎کنترل های مهندسی.
 • ‎کنترل های اداری
 • ‎تجهیزات حفاظتی شخصی.

چرا بررسی و نظارت بر ارزیابی و تحلیل ها مهم است؟

‎این مهم است که بدانید آیا ارزیابی و تحلیل ریسک شما کامل و دقیق بوده است یا خیر. همچنین ضروری است که اطمینان حاصل شود که هرگونه تغییر در محل کار خطرات جدیدی را وارد نکرده یا خطرات را تغییر نداده است که زمانی در اولویت پایین تر از اولویت بالاتر قرار می گرفتند.

‎این یک عمل خوب است که ارزیابی و تحلیل خود را به طور منظم مرور کنید تا مطمئن شوید که روش های کنترل شما موثر است.

برای ارزیابی و تحلیل ریسک چه مستنداتی باید انجام شود؟

‎حفظ سوابق ارزیابی و تحلیل و اقدامات کنترلی انجام شده بسیار مهم است. ممکن است از شما خواسته شود که ارزیابی و تحلیل ها را برای چند سال خاص ذخیره کنید. الزامات محلی را در حوزه قضایی خود بررسی کنید.

‎سطح اسناد یا ثبت اسناد بستگی به موارد زیر دارد:

 • ‎سطح دخالت ریسک
 • ‎الزامات قانونی
 • ‎الزامات هر سیستم مدیریتی که ممکن است وجود داشته باشد.

‎سوابق شما باید نشان دهد که شما:

 • ‎یک بررسی خطر خوب انجام شده است.
 • ‎خطرات آن اتفاق را تعیین شده است.
 • ‎اقدامات کنترلی مناسب برای ریسک انجام شده است.
 • ‎همه خطرات موجود در محل کار را بررسی و نظارت شده است.

در وبینار مدیریت ریسک کسب و کار به تفصیل به این موضوع پرداخته شده است. پیشنهاد می شود نگاهی به این صفحه بیاندازید:

وبینار مدیریت ریسک کسب و کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای دریافت مشاوره پیام دهید.