برچسب: ارزش

ارزش سازمانی

ارزش‌ سازمانی این است که سازمان‌ها چگونه ارکان اصلی هویت و اصول خود را تعریف می‌کنند که این امر بر نحوه انجام کار آن‌ها تأثیر می‌گذارد. هر شرکت مجموعه ای منحصر به فرد از ارزش‌های اصلی دارد که آن‌ها از چشم انداز و فرایندهای تصمیم گیری در سازمان پشتیبانی می‌کنند. ارزش سازمانی یا ارزش‌های شرکت […]

ارزشهای سازمانی   منظور از ارزشهای سازمانی در واقع نحوه و چگونگی تعریف یک سازمان از اصول خود و ستون های اصلی هویتش است. این تعاریف بر نحوه رفتار سازمانها تاثیر می‎گذارد. هر شرکت دارای مجموعه‎ای منحصر به فرد از ارزشهای اصلی است و این ارزشها از چشم انداز آتی و فرایندهای تصمیم گیری درون […]

برای دریافت مشاوره پیام دهید.