برچسب: سیستمی

نمودار ساختار سازمانی در کسب و کار

(همچنین مقاله قبلی را نیز بخوانید) چهار مرحله برای ایجاد نمودار ساختار سازمانی در کسب و کارهای کوچک این که آیا تازه شرکتتان کار خود را شروع کرده یا این‌که مدتی است که شرکت مشغول کار بوده است، ایجاد و حفظ نمودار ساختار سازمانی کسب و کار می‌تواند یک روش بسیار مفید برای نشان دادن […]

ارزیابی عملکرد کارمندان

بیشتر کسب و کارها به طور منظم و معمولاً حداقل سالی یک بار ارزیابی کارکنان را انجام می‌دهند. ارزیابی به طور معمول شامل بازبینی چگونگی مقایسه وظایف و عادت‌های مختلف کاری کارمند با انتظارات است. غالباً، نتایج ارزیابی یک ملاحظه اساسی برای ترفیع، پاداش و یا افزایش حقوق است. ارزیابی‌های منظم به کارمندان کمک می‌کند […]

برای دریافت مشاوره پیام دهید.