برچسب: مدیر

مدیر

رهبر موفق بودن به این معنی نیست که مشکلاتی برای شما وجود ندارد. بلکه به این معنی است که شما می‌دانید چگونه مشکلات را هنگام بروزشان حل کنید. اگر هرگز مشکلی وجود نداشت که شما مجبور به حل آن شوید، احتمال اینکه شرکت شما واقعاً به وجود شما نیاز داشته باشد بسیار کم است و […]

برای دریافت مشاوره پیام دهید.