وبینار مدیریت دانش

زمان برگزاری:27دی ماه 1400
ساعت برگزاری:ساعت 17 تا 18:30
هزینه150.000تومان
دیدگاه0

تومان 150000


در صورت خرید این محصول، مبلغ تومان 15000 در کیف پول شما ذخیره خواهد شد!