مشاوره سیستم سازی

در این رویکرد به شما مشاوره میدهیم تا خودتان بتوانید سیستم سازی را انجام دهید و خودتان سیستم ساز شوید.

 

نجات کسب و کار

نجات کسب و کار

تیم آکادمی سیستم سازی کسب و کار به پشتوانه 15سال سابقه مشاوره در زمینه‌های فرایندی، سیستم سازی، مارکتینگ، مدل کسب و کار و… آماده است تا موجبات رشد و توسعه کسب و کار شما را فراهم کند.

نجات کسب و کار!

چکاپ کسب و کار

در کلینیک سیستم سازی میزان بلوغ کسب و کار شما از منظر سیستمی بودن مورد ارزیابی قرار گرفته، اشکالات شما شناسایی و راه حل‌های مقتضی برای نیل به سیستم سازی ارائه خواهد شد.

آخرین مقالات

عادت ها در سیستم سازی
مقالات

5 دلیل عدم استفاده از عادت ها

5 دلیل عدم استفاده از عادت ها (و چرا به جای آن نیاز به آیین ها دارید) بزرگترین چالش در ارتباط با عادت‌ها، چسبندگی آنها