وبینار آراستگی و نظم در محیط کار – 5S

زمان برگزاری:1 شهریور 1400
ساعت برگزاری:17 الی 18.30
هزینه:150 هزارتومان
دیدگاه0

تومان 150000


در صورت خرید این محصول، مبلغ تومان 15000 در کیف پول شما ذخیره خواهد شد!