فیلم وبینار تفکر سیستمی

زمان ویدیو:90 دقیقه
مدرس:مهندس ابوذر کُردی
هزینه150.000تومان
دیدگاه0

تومان 150000


در صورت خرید این محصول، مبلغ تومان 15000 در کیف پول شما ذخیره خواهد شد!