کتاب سیستم سازی کسب و کار

با سیستم سازی کسب و کار، رشد کوانتومی را تجربه کنید

تعداد صفحات:159 صفحه
نوع کتاب:الکترونیکی (ای‌بوک)
نویسندگان:سیداحمد دلیری - محمد رمضانی
هدیه ویژه:4 وبینار به ارزش 600 هزارتومان
هزینه کتاب:63 هزارتومان
دیدگاه0

تومان 63000


در صورت خرید این محصول، مبلغ تومان 6300 در کیف پول شما ذخیره خواهد شد!