سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برچسب: ساختار

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی ارگانیگ و مکانیزمی چه هستند؟ اول، ساختار سازمانی سیستمی برای متصل کردن فعالیت هاست که در کار سازمانی اتفاق می افتد. افراد به ساختار ها وابسته هستند تا بدانند چه کاری باید انجام دهند و چگونه این سازمان ها به هدف سازمان نزدیک است. دوم، طرح سازمانی فرایند ایجاد ساختار سازمانی برای پرداختن […]

ساختار سازمانی

جریان ارزش سازمان را تجسم کنید. طراحی جریان ارزش(VSM)، ابزاری برای شناسایی اضافات در فرایند کاری است. نقطه قوت فقط دست یابی به تصویر واضح نیست بلکه مکالمات افراد در ایجاد VSM  است که منجر به همبستگی و درک بیشتر میشود. VSM  سازمانی در سطح راهبردی همان اهداف را دنبال میکند. آنچه که برای ایجاد […]

برای دریافت مشاوره پیام دهید.